ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie oraz na budynku gospodarczym znajdującym się przy warsztatach szkolno-produkcyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie oraz na budynku gospodarczym znajdującym się przy warsztatach szkolno-produkcyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 394.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 formularz oferty (ODT, 33.8 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 2 do SIWZ (ODT, 31.4 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ (ODT, 32.9 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 4 do SIWZ (ODT, 30.4 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ (ODT, 28.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH PODZIELONYCH NA 2 CZĘŚCI ASORTYMENTOWE DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 756.9 KiB)
 • załącznik nr 1 formularz oferty (DOC, 273 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 176.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 21.3 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 172.1 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 164.4 KiB)
 • Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 34.5 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 15 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.2 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 226.5 KiB)
 • Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 26.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 571.8 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PDF, 930.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 3 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie w ramach projektu „Kształcimy dla rynku pracy”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 67.3 KiB)
 • wzór Formularza ofertowego (DOCX, 643.3 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 633.3 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 637.9 KiB)
 • wzór Wykazu wykonanych szkoleń ( składany na wezwanie Zamawiającego) (DOCX, 653.1 KiB)
 • oświadczenie innego podmiotu ( jeżeli dotyczy) (DOCX, 632.4 KiB)
 • projekt umowy (DOCX, 637.6 KiB)
 • oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 629.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 600.2 KiB)
 • zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF, 347.4 KiB)
 • zmiana zawiadomienia o udzieleniu zamówienia (PDF, 376.1 KiB)
 • Zmiana zawiadomienia o wyborze oferty (PDF, 637.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT DACHU W SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.7 KiB)
 • Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 68 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 2 do SIWZ. (DOCX, 21.3 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 22.3 KiB)
 • Oświadczenie - Wykaz dostaw – Załącznik nr 4 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) (DOC, 35.5 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 6 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 14.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 7 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.1 KiB)
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa załącznik nr 8 do SIWZ. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (DOCX, 20.4 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ (DOC, 126.5 KiB)
 • Przedmiary robót – Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 21.4 KiB)
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 12 do SIWZ. (DOC, 124 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (JPG, 353.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 482.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI OBRÓBKI DREWNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 509.3 KiB)
 • 1.	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 709.5 KiB)
 • 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 650.9 KiB)
 • 3.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 21.3 KiB)
 • 4.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 22.3 KiB)
 • 5.	Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.5 KiB)
 • 6.	Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 33.5 KiB)
 • 7.	Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • 8.	Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.4 KiB)
 • 9.	Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.1 KiB)
 • 10.	Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 692.5 KiB)
 • 11.	Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 26.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 1.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 648.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 614.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI OBRÓBKI DREWNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 224.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 518.6 KiB)
 • 1.	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 709.5 KiB)
 • 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 657 KiB)
 • 3.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 21.3 KiB)
 • 4.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 22.3 KiB)
 • 5.	Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.5 KiB)
 • 6.	Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 33.5 KiB)
 • 7.	Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • 8.	Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.4 KiB)
 • 9.	Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.1 KiB)
 • 10.	Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 692.5 KiB)
 • 11.	Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 26.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (JPG, 475.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (JPG, 372.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji