ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2015-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy remont pomieszczeń i holu oraz klatki schodowej niskiego parteru głównego budynku Szkoły w Zespole Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica w Szczytnie .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 150 KiB)
 • ogłoszenie o zamówien (DOC, 76 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 40 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, (DOC, 14.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 13.5 KiB)
 • informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (DOC, 13 KiB)
 • oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 27 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 16 KiB)
 • wykaz osób (DOC, 16 KiB)
 • zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 13.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 87.5 KiB)
 • projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji elektrycznej (PDF, 1.2 MiB)
 • przedmiary robót elektrycznych (RTF, 431.2 KiB)
 • przedmiary robót budowlanych (PDF, 61.4 KiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (DOC, 39 KiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (DOC, 142.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 78.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2015-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy remont trzech pomieszczeń socjalnych w pawilonie szkolnym ,wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w holu pawilonu .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 78.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, (DOC, 154 KiB)
 • załącznik nr 1 oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, (DOC, 28 KiB)
 • załącznik nr 2 oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy, (DOC, 27 KiB)
 • załącznik nr 3 informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, (DOC, 26 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 27 KiB)
 • załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 6 wykaz osób (DOC, 33.5 KiB)
 • załącznik nr 7 zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 26.5 KiB)
 • Projekt Umowy (DOC, 89 KiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (DOC, 152.5 KiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (DOC, 127.5 KiB)
 • przedmiary robót budowlanych (PDF, 108.3 KiB)
 • przedmiary robót elektrycznych (DOC, 335.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 38 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 37.5 KiB)
 • informacja o modyfikacji treści SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • informacja o korekcie załacznika nr 5 (DOC, 16 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 45.5 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2015-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-02-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ośmiodniowa wycieczka samolotowa do Hiszpanii dla 45 osób w terminie od 04 sierpnia 2015 r do 11 sierpnia 2015 roku .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 67 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, (DOC, 148.5 KiB)
 • załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • załącznik nr 2 -oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, (DOC, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 3 -oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy, (DOC, 13.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - wykaz głównych usług, (DOC, 16 KiB)
 • załącznik nr 5 – formularz oferty (DOC, 20 KiB)
 • załącznik nr 6 – doświadczenie wykonawcy (DOC, 16.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, (DOC, 13 KiB)
 • załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 26.5 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt umowy (DOC, 52 KiB)
 • Wynik (DOC, 52.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2013-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zakup i dostawa tabletów dla uczestników projektu POKL „Patrzymy w przyszłość 2”w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 43.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 211 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 105.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 135.5 KiB)
 • oświadczenie z art 22 ust 1 ustawy (DOC, 100 KiB)
 • oświadczenie z art 24 ust. (DOC, 99 KiB)
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 115.5 KiB)
 • wykaz dostaw (DOC, 118.5 KiB)
 • zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji (DOC, 115.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 136.5 KiB)
 • informacja o modyfikacji treści SIWZ (DOC, 97.5 KiB)
 • wynik (DOC, 124.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2012-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2012-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 67.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 125 KiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 652.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 60 KiB)
 • oświadczenie z art 22 ust 1 ustawy (DOC, 15 KiB)
 • oświadczenie z art 24 ustawy (DOC, 17.5 KiB)
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC, 17 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 38.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 37.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2012-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2012-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń niskiego parteru z przeznaczeniem na siłownię i szatnię w głównym budynku Szkoły oraz wymiana stolarki okiennej w pawilonie szkolnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie przy ul. Mickiewicza 10 oraz przy ulicy Mickiewicza 7.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 63.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 130.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • oświadczenie z art 22 ust 1 ustawy (DOC, 15 KiB)
 • oświadczenie z art 24 ustawy (DOC, 29 KiB)
 • oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 13.5 KiB)
 • wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 83.5 KiB)
 • przedmiary robót- siłownia (PDF, 68.5 KiB)
 • przedmiary robót szatnia (PDF, 70.8 KiB)
 • przedmiary robót wymiana stolarki okiennej- pawilon (PDF, 47.4 KiB)
 • specyfikacja wykoniania i odbioru robót (DOC, 149.5 KiB)
 • wynik (DOC, 41 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2012-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2012-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa cateringowa młodzieży szkolnej w ramach projektu POKL pt. „Patrzymy w Przyszłość 2” w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 137.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 199.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy (DOC, 96.5 KiB)
 • oświadczenie z art 24 ustawy (DOC, 95.5 KiB)
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC, 99.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 120.5 KiB)
 • wykaz zestawów obiadowych (DOC, 98 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 118.5 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2012-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2012-05-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
dostawę zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, tablic multimedialnych oraz rzutników multimedialnych, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Adobe Web Premium CS.5 oraz oprogramowania Microsoft Office Profesional Plus 2010.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 234.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 152.5 KiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 229.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 302 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy (DOC, 112.5 KiB)
 • oświadczenie z art 24 ustawy (DOC, 110.5 KiB)
 • wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC, 120.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 137.5 KiB)
 • treść zapytania oraz wyjaśnieje dotyczące zapisów SIWZ (DOC, 137 KiB)
 • informacja o modyfikacji treści SIWZ (DOC, 112 KiB)
 • załącznik nr 2 - formularz oferty - po zmianie SIWZ (DOC, 274 KiB)
 • Treść zapytania i odpowiedź (DOC, 119 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 137.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2012-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2012-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa cateringowa młodzieży szkolnej w ramach projektu POKL pt. „Patrzymy w Przyszłość 2” w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 237.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 140 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 115 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (DOC, 108.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 24 ustawy (DOC, 107 KiB)
 • Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC, 116 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 131.5 KiB)
 • wykaz zestawów obiadowych (DOC, 717 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 42 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu wyboru oferty (DOCX, 12 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 37.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2012-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2012-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup usługi edukacyjnej ,doradczej i szkoleniowej na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kursów w projekcie „Patrzymy w Przyszłość 2”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 174 KiB)
 • SIWZ (DOC, 320.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 145.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (DOC, 109.5 KiB)
 • oświadczenie z art. 24 ustawy (DOC, 108 KiB)
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOC, 107 KiB)
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 119 KiB)
 • Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOC, 118 KiB)
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 110.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia od nr 1 do 11 i od nr 18 do 29 (DOC, 128.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 12 (DOC, 129.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 13 (DOC, 130 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 14 (DOC, 129.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 15 (DOC, 129.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 16 (DOC, 134.5 KiB)
 • projekt umowy dotyczący części zamówienia nr 17 (DOC, 127.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz I i IV (DOC, 54.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji