ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA MEBLI DO PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH ORAZ SZAFEK DLA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 700.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 203.1 KiB)
 • Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 698.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 542.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 21.3 KiB)
 • 4.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 22.3 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.5 KiB)
 • 6.	Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 33.5 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.4 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.1 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 693.5 KiB)
 • Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 26.1 KiB)
 • nformacja z otwarcia ofert (PDF, 740.1 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 552.6 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 657.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI OBRÓBKI DREWNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 217.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 560.7 KiB)
 • Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 709.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 656.6 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 21.3 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 22.3 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.5 KiB)
 • Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 33.5 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.4 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.1 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 691 KiB)
 • Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 26.3 KiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 525.4 KiB)
 • informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pzp z otwarcia ofert (PDF, 499.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 380.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁ RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kształcimy dla rynku pracy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 2.6 MiB)
 • załączniki (ZIP, 1.8 MiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 432.2 KiB)
 • zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (JPG, 249.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁ RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie funkcji eksperta oraz przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla zespołów przedmiotowych nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Kształcimy dla rynku pracy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • załączniki (ZIP, 3.6 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (JPG, 188.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁ RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kształcimy dla rynku pracy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do ogłoszenia (ZIP, 1.8 MiB)
 • formularz oferty po zmianie (DOCX, 635.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 632 KiB)
 • zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (JPG, 243.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁ RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie funkcji eksperta oraz przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla zespołów przedmiotowych nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli w zakresie dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Kształcimy dla rynku pracy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zmówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • załączniki (ZIP, 3.6 MiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (JPG, 207.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI TECHNIKI BIUROWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 204.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384 KiB)
 • Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 694 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 800 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 639.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 640.7 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 635.1 KiB)
 • Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) (DOC, 650.5 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 635.6 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 638.8 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 638.5 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 691 KiB)
 • Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 644.6 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 86. ust 5 ustawy PZP (JPG, 351.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 435.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 115.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI TECHNIKI BIUROWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 527.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.3 KiB)
 • 1.	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 694 KiB)
 • 2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 800 KiB)
 • 3.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 639.7 KiB)
 • 4.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 640.7 KiB)
 • 5.	Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 635.1 KiB)
 • 6.	Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 650.5 KiB)
 • 7.	Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 635.6 KiB)
 • 8.	Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 638.8 KiB)
 • 9.	Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 638.5 KiB)
 • 10.	Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ (DOC, 691 KiB)
 • 11.	Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ. (DOCX, 644.6 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 86. ust 5 ustawy PZP (JPG, 335.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (JPG, 351.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH PODZIELONYCH NA 3 CZĘŚCI ASORTYMENTOWE DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 228.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 772.9 KiB)
 • Formularz oferty- Załącznik nr 1 (DOC, 250.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 (DOCX, 288.8 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 3 (DOCX, 177.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 4 (DOCX, 177.2 KiB)
 • Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust 11 Ustawy PZP) (DOCX, 172.4 KiB)
 • Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 188 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 7 (DOCX, 173.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 8 do SIWZ (składany na wezwanie zamawiającego) (DOCX, 176.7 KiB)
 • Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 176.3 KiB)
 • Projekt umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ. (DOC, 227 KiB)
 • Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa - Załącznik nr 11 do SIWZ (DOCX, 181.9 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 932 KiB)
 • pytanie i odpowiedź (JPG, 358.1 KiB)
 • Informacja na podstawie art. 86. ust 5 ustawy PZP (JPG, 402.1 KiB)
 • wynik (PDF, 4 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 123 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO OPARTEGO NA TECHNOLOGII LED W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZYTNIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 283.5 KiB)
 • 1.	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. (DOC, 75.5 KiB)
 • 2.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału – Załącznik nr 2 do SIWZ. (DOCX, 21.1 KiB)
 • 3.	Oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy Pzp - podstawy wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. (DOCX, 22.2 KiB)
 • 4.	Oświadczenie - Grupa kapitałowa – Załącznik nr 4 do SIWZ (składane w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp). (DOCX, 14.4 KiB)
 • 5.	Wykaz dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego) . (DOC, 33 KiB)
 • 6.	Zobowiązanie innego podmiotu – Załącznik nr 6 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 17.6 KiB)
 • 7.	Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków – Załącznik nr 7 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20.2 KiB)
 • 8.	Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 8 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego). (DOCX, 20 KiB)
 • 9.	Plany ewakuacyjne – Załącznik nr 9 do SIWZ . (PDF, 14.1 MiB)
 • 10.	Plan rozmieszczenia punktów oświetleniowych ZS1S- Załącznik nr 10 do SIWZ. (PDF, 22.8 MiB)
 • 11.	Tabela z zestawieniem opraw nie ujętych w Planie rozmieszczenia punktów oświetleniowych – Załącznik nr 11 do SIWZ. (PDF, 95.2 KiB)
 • 12a.	Audyt energetyczny jednostki oświatowej - Załącznik nr 12 do SIWZ. (PDF, 43.6 MiB)
 • 12b.	Audyt energetyczny jednostki oświatowej - Załącznik nr 12 do SIWZ. (PDF, 107.5 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 645.2 KiB)
 • Pytanie nr 2 (PDF, 924.8 KiB)
 • Plik DLX (DLX, 34 MiB)
 • Plik DLX (DLX, 8.8 MiB)
 • Plik DLX (DLX, 16 MiB)
 • Plik DLX (DLX, 1.5 MiB)
 • Pytanie i Odpowiedź nr 3 (PDF, 320.1 KiB)
 • Zmiany w SIWZ (PDF, 841.5 KiB)
 • Zmiany w ogłoszeniu (PDF, 4.8 MiB)
 • informacja na podstawie Art. 86 Ust. 5 Pzp (JPG, 673.2 KiB)
 • wynik (PDF, 342.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji