Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1im. St. Staszica w Szczytnie

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00331279/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-03 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-03 11:30:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2021-12-27 przez

Treść:

Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ef21e51-5363-4474-b90e-9e3c4ad9ffd2