Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Status: unieważniony

Tryb: tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia: Przetarg Nieograniczony

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00310217/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-17 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-17 14:30:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2021-12-10 przez

Treść:

Dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c885d49f-f41b-40c4-b3ba-1df99b872ebc