Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Skargi i wnioski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-12-13 13:50:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona, przyjmuje skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika sekretariatu w środę w godzinach od 7:30 do 9:30.
Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski do Zespołu Szkół nr 1w Szczytnie można składać:
Drogą pisemną na adres
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Adama Mickiewicza 10
12 – 100 Szczytno
Pisma można również przesłać faksem pod nr 89/624 28 38
 
Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie
w sekretariacie szkoły (piętro 1):
  • w środę w godzinach: 7:30 – 9:30
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267) Dział VIII „Skargi i wnioski”.
–Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 

Załączniki